OVERWEEGT U UW WONING TE VERKOPEN?

Aanschaffen van onroerend goed in Portugal

Bent u van plan om onroerend goed te kopen, adviseren wij onze klanten zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of solicitor, die zich bezig houd met de juridische zaken. Hierna moet u verzekerd zijn dat de juiste stappen genomen worden zonder enige vertraging.

Als geaccrediteerde makelaarsbedrijf, is MARCELA PROPRIEDADES gekwalificeerd om u de beste, snelle en efficiënte service te bieden.

De belastingen en juridische leges worden uitgeoefend op de aankoopprijs, deze betaling en die van de registratie en notaris zijn voor de kosten van de koper .

Uw advocaat of legale vertegenwoordiger zal het volgende nakijken:

- LANDKADASTER – of de verkoper wel de legale eigenaar is, of er derde met enige soort van rechten op het goed zijn, het nauwkeurig is bijbeschreven, evenals vrij van lasten of schulden:

- BELASTINGKANTOOR

a) of de beschrijving van het genoemde onroerend goed gelijk is aan de beschrijving in het Landkadaster.

b) of er geen achterstallige onroerend goed belastingen uitstaan en als bevestiging de betalingsbewijs van de afgelopen 5 jaar;

- STADHUIS; of de woonvergunning afgeven is, afhankelijk van het type woning in kwestie.

De transactie bestaat uit de volgende stappen:

1e – Voorlopige koop en verkoop contract; deze is getekend door de koper en verkoper of door hun legale vertegenwoordigers. Hierin moeten alle clausules en voorwaarden van de verkoop komen te staan en de koper zal een aanbetaling doen, die gelijk is aan een vantevoren afgesproken percentage, over de koopsom. Deze aanbetaling doelt  als een legale garantie zowel als voor de koper als voor de verkoper. In geval van het niet nakomen van het contract door de eerste partij, verliest deze recht op het betaalde bedrag, als hetzelfde zich voordoet door de tweede partij, dan heeft de eerste partij recht op het dubbele van het aanbetaalde bedrag.

2e – Koopakte: het eigendom is pas bevestigd na het tekenen van het openbare koopakte, die plaats neemt bij de notaris. Alle dokumenten die bij het process horen worden door de notaris doorgenomen voordat de koopakte voorgelezen wordt en als laatste getekend door de aanwezige partijen.

3e – Registratie – na het passeren van de koopakte dient het onroerend goed gelijk geregistreerd worden, op naam van de nieuwe eigenaar, bij de plaatslijke Landkadaster.

TE BETALEN BELASTINGEN: IMPOSTOS A PAGAR

IMT (Imposto Municipal sobre Transições) Overdrachtsbelasting: Te betalen belasting bij aakoop van onroerend goed met waarde boven €85.000,00. Bij aankoop van onbebouwde onroerend goed, is er een vaste percentage van 5% van de koopwaarde, bij gebouwen niet voor woning bestemd (winkels, kantoren, bouwkavels) is de percentage 6,5% en voor woningen ligt de percentage proporcioneel aan de koopsom met 6% bij onroerend goed gelijk of boven de €532.700,00

IMI (imposto Municipal sobre Imóveis): na de koop, vind er elke jaar plaats een betaling van de onroerend goed belasting aan de plaatslijke belastingkantoor, de percentage varieerd tussen de 0,4% en 0,8% van het bepaalde bedrag van het gekochte eigendom. Normaliter word de betaling in twee delen gedaan, te voldoen in april en oktober.

De koper moet in bezit zijn van een fiscaalnummer, te verkrijgen bij de belastingkantoor van het woongebied, hiermee kan men een bankrekening openen en onroerend goed kopen.

  • Hou rekening met het feit dat de boven genoemde informatie u niet vrijsteld van profissioneel advies, wij kunnen hiermee geen verantwoording nemen voor enige verlies of schade.
Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u hiermee akkoord gaat. We hopen dat u het daarmee eens bent.   Gebruik van cookiesbeleid