Huisvesting in Portugal

Huisvesting in Portugal

Uit een studie van Eurostat blijkt dat er binnen Europa verschillen bestaan in de manier waarop wij leven met betrekking tot de grootte, type en de kwaliteit van de huisvesting.

De 2020-editie van de ‘Housing in Europe’ - the statistics displayed - geeft een jaarlijks overzicht van de huisvestingssituatie in de Europese Unie. Uit de cijfers blijkt dat in Portugal 73,9% van de mensen een eigen huis bezitten, tegenover 26,1% die een woning huurt. Vergeleken met het Europese panorama ligt het aantal eigenaren bijna 4% hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie.

De voorkeur voor het type huisvesting van deze groepen onder de lidstaten vertoont dezelfde trend: de meeste hebben ervoor gekozen om in huizen te wonen dan in appartementen. In Portugal bijvoorbeeld woont iets meer dan de helft van de bevolking in huizen (54, 4%).

Een andere factor die in de studie werd geanalyseerd was de kwaliteit van de huisvesting. Hierbij zijn twee aspecten in ogenschouw genomen: het wonen in een overvol of onderbezet huis. Ongeveer 17% van de EU-bevolking woont in overvolle huizen, terwijl Portugal een lager aantal heeft, namelijk 9,5%.

Het tegenovergestelde van een overvol huis is een onderbezet huis, d.w.z. het wordt als te groot beschouwd voor de behoeften van het gezin dat er woont. De meest voorkomende oorzaak van onderbezetting is te wijten aan oudere mensen of echtparen die in hun huis blijven nadat hun kinderen zijn opgegroeid en het huis verlaten. In de EU woonde in 2019 een derde van de bevolking (33%) in een onderbezet huishouden. In 2010 bedroeg het percentage in Portugal 24,7%, maar in 2019 werd een stijging tot 36,9% genoteerd.

Daarnaast is een onderzoek naar de toegankelijkheid van woningen in de EU uitgevoerd. Een manier om dit te controleren is door het aandeel van de kosten van huisvesting in het totale beschikbare inkomen. In 2019 werd in de EU gemiddeld 20% van het beschikbare inkomen besteed aan huisvestingsuitgaven. In Portugal verschilde dit cijfer met een lager percentage (15,5%).

Een ander goed nieuws is dat er een daling is in het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij hypotheken, huren of nutsrekeningen. In 2010 bedroeg het percentage in Portugal 8,6% en in 2019 werd het 5,8%.

 

In de studie zijn de gegevens tot 2019 onderzocht, zodat de impact van Covid-19 niet in beeld wordt gebracht. Hierbij de toegang tot de volledige studie.

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat u hiermee akkoord gaat. We hopen dat u het daarmee eens bent.   Gebruik van cookiesbeleid